ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
bulletภายในประเทศ
bulletแพ็คเกจ บาหลี
dot
dot
bulletตั๋วเครื่องบิน
bulletรถเช่า
bulletท่องราตรี
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletพยากรณ์อากาศ
bulletเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน
ไต้หวัน

 

        ไต้หวัน         

 

HT-TW01

HAPPY TAIWAN ชิลล์ เช็ค ช้อป  4วัน 2คืน

ไทเป-ตึกไทเป101-ร้านพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซือหลินไนท์มาร์เก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานแห่งชาติเย่หลิว-ร้านสร้อยเจอมาเนียม-ซีเหมินติง

ราคาเริ่มต้น

14,999

ธันวาคม 2560 - มีนาคม 2561

HT-TW02

HAPPT TAIWAN ไต้หวัน LOVE LOVE  5วัน 3คืน

วัดจงไถซาน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไท่จง-ฟ่งเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต-ไทเป-ตึกไทเป101-ร้านพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-อาบน้ำแร่ธรรมชาติ-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานแห่งชาติเย่หลิว-ร้านสร้อยเจอมาเนียม-ซีเหมินติง

ราคาเริ่มต้น

15,999

ธันวาคม 2560 - มีนาคม 2561

FT-TW01

ไต้หวัน สุดเซฟ 1  5วัน 3คืน

ผูหลี่-วัดจงไถฉันซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา(วัดพระถังซาจั๋ง)–ศาลเจ้ากวนอู-ชิมชาอูหลง-ไทเป-อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-DUTY FREE-ร้านขนมเค้กสับปะรด-ตึกไทเป 101(ไม่รวมชมวิว)-วัดหลงซันซื่อ-หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค-สะพานคู่รัก-ถนนโบราณตั้นสุ่ย-แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง หรือ *** เลือก อิสระตามอัธยาศัย 1 วัน

ราคาเริ่มต้น

18,888

17,488

สิงหาคม - ตุลาคม 2560

FT-TW02

ไต้หวัน สุดเซฟ 2  5วัน 3คืน

ผูหลี่-วัดจงไถฉันซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา(วัดพระถังซาจั๋ง)-ศาลเจ้ากวนอู-ชิมชา-อาบน้าแร่-ไทเป-อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-DUTY FREE-ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89-ร้านขนมเค้กสับปะรด-หอที่ระลึกเจียงไคเช้ค-วัดหลงซันซื่อ-ซีเหมินติง

20,888

4-8 , 14-18 ตุลาคม 2560

FT-TW03

ไต้หวัน สุดชิล 2  6วัน 4คืน

ผูหลี่-วัดจงไถฉันซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา(วัดพระถังซาจั๋ง)-ศาลเจ้ากวนอู-ชิมชาอูหลง-เจียอี้-อุทยานอาหลีซัน-เดินชมป่าสน 2,000 ปี-นั่งรถไฟโบราณ-ชมพระอาทิตย์ขึ้น-จังฮั่ว-พระใหญ่ปากั้วซัน-ไทจง-ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-ไทเป-ร้านขนมเค้กสับปะรด-DUTY FREE-ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89-หอที่ระลึกเจียงไคเช้ค-แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง

24,888

25,888

3-8 ต.ค.

18-23 ต.ค.

FT-TW04

ไต้หวัน สุดคุ้ม 1  4วัน 3คืน

ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ผูหลี่-อาบน้าแร่(ในห้องพักส่วนตัว)-ศาลเจ้ากวนอู-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา(วัดพระถังซาจั๋ง)-ชิมชาอูหลง-ไทเป-ช้อปปิ้งซีเหมินติง-อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-นั่งกระเช้าเมาคง-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89-ร้านขนมเค้กสับปะรด-ศูนย์ปะการังแดง-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง-MITSUI OUTLET PARK

ราคาเริ่มต้น

27,888

สิงหาคม 2560 - มีนาคม 2561

 

 

 สนใจติดต่อได้ที่ : Your Trip Travel Agency Co.,Ltd.
 02- 5380340 / 02-5380360
 092-6469744 บี // 092-4594199 หนึ่ง
 mail : ywta2005@hotmail.com
Line  @yourtriptravel

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
YOUR TRIP TRAVEL AGENCY CO., LTD.
22 ซอยนาคนิวาส 26 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel : 0-2538-0340 , 0-2538-0360 Fax : 0-2538-0482
e-mail : ywta2005@hotmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/3859