ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
bulletภายในประเทศ
bulletแพ็คเกจ บาหลี
dot
dot
bulletตั๋วเครื่องบิน
bulletรถเช่า
bulletท่องราตรี
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletพยากรณ์อากาศ
bulletเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน
PE-TK01 TURKEY TROY 8วัน 5คืน บิน TK article

CODE  :  PE-TK01

TURKEY  TROY  8วัน 5คืน

 

✈️ เดินทางโดยสายการบิน  Turkish Airlines   + บินภายใน  

💖 ชม สุเหร่าสีน้ำเงิน ที่ใช้กระเบื้องสีน้ำเงินในการตกแต่งภายใน ซึ่งทำเป็นลายดอกไม้ต่าง ๆ 

 ชมสถานที่ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สุเหร่าเซนต์โซเฟีย 
 อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน Yerebatan Sarnici สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิจัสตินเนียน ในปี ค.ศ. 532
 ชม
พิพิธภัณฑ์พระราชวังทอปกาปิ ห้องที่โด่งดังคือห้องท้องพระคลังอันเป็นที่เก็บสมบัติ และวัตถุล้ำค่ามากมาย 

 ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝั่งมีความสวยงามมาก 
 
ชม ม้าไม้แห่งกรุงทรอย อันโด่งดัง เป็นหนึ่งในอาวุธยุทโธปกรณ์อันชาญฉลาดในสมัยนั้น 

 ชมความสวยงามของ วิหารอะโครโปลิส ซึ่งถูกกล่าวขวัญถึงประหนึ่งดินแดนในเทพนิยาย
 ชม บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยอยู่

 ชม ปราสาทปุยฝ้าย ชมหน้าผาที่ขาวกว้างใหญ่ด้านข้างของอ่างน้ำ เป็นรูปร่างคล้ายหอยแครงและน้ำตกแช่แข็ง 

 ชม นครใต้ดินไคมัคลี เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใช้เป็นที่หลบภัย

 

7-14 , 14-21 , 15-22 , 16-23 , 21-28 , 29-29  ตุลาคม  2560
💰ราคาเริ่มต้น  35,900.-

 

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-อิสตันบูล
วันที่ 2

ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์ 

วันที่ 3 ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้งสไปซ์ มาร์เก็ต-เมืองชานัคคาเล่
วันที่ 4 ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ
วันที่ 5 บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่
วันที่ 6 เมืองคอนย่า-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย
วันที่ 7 นครใต้ดินไคมัคลึ-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่-เข้าชมบ้านของมนุษย์ถ้ำ-ช้อปปิ้ง-อิสตันบูล-กรุงเทพฯ
วันที่ 8 กรุงเทพฯ

 

กำหนดการเดินทาง         เดือนตุลาคม 2560                                                       

ราคา 35,900.- บาท         7-14 / 14-21 / 15-22 / 16-23 / 21-28 / 22-29  

อัตราค่าบริการ   

ผู้ใหญ่     พักห้องคู่ หรือ เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน                ราคาท่านละ           35,900.-        บาท  

เด็ก ต่ำกว่า 12 ปี            (เสริมเตียง-พักกับผู้ใหญ่อีก 2 ท่าน)          ราคาท่านละ           34,900.-        บาท

เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี      (ไม่เสริมเตียง-พักกับผู้ใหญ่อีก 2 ท่าน)      ราคาท่านละ           34,500.-        บาท

ในกรณีต้องการพักห้องเดี่ยว                                                          ราคาท่านละ            5,900.-        บาท        

  

 ดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่นี่..  goo.gl/pg42w2

 

 สนใจติดต่อได้ที่ : Your Trip Travel Agency Co.,Ltd.
 02- 5380340 / 02-5380360
 092-6469744 บี // 092-4594199 หนึ่ง
 mail : ywta2005@hotmail.com
Line  @yourtriptravel

 
ตุรกี

PE-TK04 AMAZING TURKEY 8วัน 5คืน บิน QR article
PE-TK05 EAST PART TURKEY 7วัน 4คืน บิน QR article
PV-TK01 POPULAR TURKEY 9วัน 6คืน บิน W5 article
PV-TK02 SWITCH POPULAR TURKEY 9วัน 6คืน บิน W5 article
PV-TK03 SURPRISE TURKEY 8วัน 5คืน บิน TK article
PV-TK04 THE BEST TURKEY NEW YEAY 7วัน 4คืน บิน MS articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
YOUR TRIP TRAVEL AGENCY CO., LTD.
22 ซอยนาคนิวาส 26 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel : 0-2538-0340 , 0-2538-0360 Fax : 0-2538-0482
e-mail : ywta2005@hotmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/3859