ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
bulletภายในประเทศ
bulletแพ็คเกจ บาหลี
dot
dot
bulletตั๋วเครื่องบิน
bulletรถเช่า
bulletท่องราตรี
bulletอัตราแลกเปลี่ยน
bulletพยากรณ์อากาศ
bulletเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน
ข้อมูลบริษัท

 

 

 

บริษัท  ยัวร์ ทริป แทรฟเวิล เอเจนซี่  จำกัด

22  ซอยนาคนิวาส 26  ถนนนาคนิวาส  แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร  10230

 

 

ใบอนุญาต เลขที่    :  11/3859

บริการของเรา

  - จัดนำเที่ยว  สัมมนา  ทัศนศึกษา  ดูงาน ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

  - จัดกรุ๊ปเหมาให้บุคคลทั่วไป หน่วยงาน , องค์กร ทั้งเอกชน และราชการ

  - จัดสัมมนาเชิงวิชาการ โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ หลายสาขาอาชีพ

  - จัดกีฬาสี  กิจกรรมสัมพันธ์  กิจกรรม Walk Rally เป็นต้น

  - จัดแพ็คเกจทัวร์ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

  - บริการจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ครอบคลุมทุกสายการบินทั่วโลก ในราคาประหยัด

  - บริการจองที่พัก และโรงแรมทุกระดับ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ในราคาพิเศษ

  - บริการรถเช่า รถตู้ รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน  พนักงานขับรถมารยาทดี และชำนาญเส้นทาง

  - บริการยื่นวีซ่า ทุกประเทศ

 

โทรศัพท์         :  0-2538-0340 , 0-2538-0360

โทรสาร           :  0-2538-0482

เว็ปไซด์            :  www.ywta2005.com

อีเมลล์              :  ywta2005@hotmail.com

 

 

 

 

หมายเหตุ   เดิมชื่อ บริษัท ยัวร์ เวลคัม แทรฟเวิล เอเจินซี จำกัด

                   เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ยัวร์ ทริป แทรฟเวิล เอเจนซี่ จำกัด

                   ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2554 เป็นต้นไป

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
YOUR TRIP TRAVEL AGENCY CO., LTD.
22 ซอยนาคนิวาส 26 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel : 0-2538-0340 , 0-2538-0360 Fax : 0-2538-0482
e-mail : ywta2005@hotmail.com
ใบอนุญาตเลขที่ 11/3859